Gradul de indatorare

Gradul de indatorare: ce este raportul dintre datorii și venituri și cum se determină acesta?

Atunci când solicitați un împrumut de la o instituție financiară, indiferent de natura acestuia, una dintre variabilele de analiză folosite pentru a determina dacă vi se va acorda sau nu creditul solicitat este nivelul dumneavoastră de îndatorare.

În Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2018 se precizează că în definiția termenului “grad de îndatorare” sunt incluse atât persoanele fizice, cât și entitățile bancare. BNR stabilește gradul maxim de îndatorare la începutul anului sau după caz, în funcție de starea economiei.

Mai exact, gradul de îndatorare este raportul real dintre totalul plăților lunare ale datoriilor efectuate de o persoană fizică sau de familia sa și venitul total.

Acest raport, pe care BNR îl calculează în procente, se poate modifica în funcție de anumiți factori macroeconomici, în special de cei care țin de modul în care fiecare instituție financiară în parte își gestionează creditele.

O instituție financiară decide dacă poate sau nu să acorde un împrumut și care poate fi valoarea maximă a acestuia în funcție de valoarea procentului de îndatorare.

Calculator grad de indatorare

Cum se calculează raportul dintre datorie și venit

Totalul ratelor și al altor angajamente financiare se adaugă pentru a determina nivelul de îndatorare. Această sumă se înmulțește cu 100 după ce este împărțită la valoarea netă a veniturilor. Rezultatul, care este dat sub formă de procent, arată ce proporție din venitul brut este deturnată pentru a face plățile lunare ale datoriilor.

Băncile și alte instituții financiare utilizează următoarea formulă: Capitalul propriu la începutul anului fiscal împărțit la capitalul împrumutat la începutul perioadei de creditare plus capitalul împrumutat la încheierea anului fiscal în curs.

Raportul rezultat, pe care banca îl ia în considerare atunci când determină valoarea potențială a unui împrumut potențial, reprezintă valoarea reală a gradului de îndatorare.

BNR stabilește gradul de îndatorare.

Politica BNR încearcă să evite și să controleze supraîndatorarea populației și cere consumatorilor să se împrumute doar până la valoarea venitului lor net.

Grad maxim de indatorare

Începând cu 1 ianuarie 2020, valoarea maximă a datoriei BNR a fost stabilită la 40% din venitul net pentru creditele în lei și alte plăți obligatorii.

Prin intermediul programelor garantate de guvern, valoarea datoriei pentru un împrumut destinat achiziționării unei locuințe poate ajunge la 45% din venitul net. Nivelul maxim de îndatorare stabilit de BNR pentru creditele în valută este de 20%.

Banci cu grad de indatorare mare

Atunci când acordă un împrumut, fiecare instituție bancară este liberă să aplice propriile reglementări. Ca urmare, restricțiile stabilite de BNR pentru raportul dintre venit și nivelul de îndatorare nu pot fi depășite.

Există unele excepții, iar reglementările BNR permit băncilor și altor instituții financiare să depășească restricțiile privind gradul de îndatorare cu până la 15% din totalul creditelor, în funcție de profilul clientului și de aprecierea băncii.


Atunci când un credit de refinanțare acoperă exclusiv costul datoriei existente și este utilizat pentru a o plăti, gradul de îndatorare nu mai este un factor pentru a determina dacă ar trebui acordat creditul. Creditul de refinanțare trebuie să aibă o rată a dobânzii mai mare și condiții mai bune decât creditul inițial. Cu toate acestea, în cazul în care suma creditată este majorată prin refinanțare, se va lua în considerare valoarea procentului de îndatorare personală.

 

 

 

 

Leave a Comment